Liczba odwiedzin strony: 14961 Osób na stronie: 1
 

 Kancelaria radcy prawnego
A. Zoła

 
 
Kancelaria radcy prawnego
A. Zoła
 
Lwowska 4
38-200 Jasło
Profesja:   radca prawny

Użytkownik nie udostępnił danych.

Dziennik Ustaw 2008 Nr 27 poz. 160 - Wzór rejestru instalacji, którym udzielono zezwolenia wstępnego, oraz sposób jego udostępniania
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 1 lutego 2008 r. w sprawie wzoru rejestru instalacji, którym udzielono zezwolenia wstępnego, oraz sposobu jego udostępniania (Dz. U. z dnia 19 lutego 2008 r.) Na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów (Dz. U. Nr 124, poz. 859) zarządza się, co następuje: §   1.  Określa się wzór rejestru instalacji, którym udzielono zezwolenia wstępnego,...
Monitor Polski 2005 Nr 70 poz. 969 - Możliwość uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego
OGŁOSZENIE PRZEWODNICZĄCEGO KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI z dnia 10 listopada 2005 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego (M.P. z dnia 17 listopada 2005 r.) Na podstawie art. 34 ust. 1 oraz ust. 1a ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2004 r. Nr 253, poz. 2531 oraz z 2005 r. Nr 17, poz. 141 i Nr 85, poz. 728), w porozumieniu z Prezesem Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty, ogłaszam...